Anaconda Gesellschaft

1 program Fler program för utbildning hittar du på UR.se där det finns ytterligare 9 program.

Nyfikna reportage om tyskspråkiga länders realia, det vill säga det som inte direkt har med den rena språkinlärningen att göra. Vi får höra mer om bitar ur den tyska efterkrigstidshistorien som har format dagens Tyskland, bland annat det kalla kriget, Berlinmuren, det tyska undret och Rote-Armee-Fraktion. Vi lär oss även om Schweiz och deras system med direktdemokrati, och du får höra om den schweiziska kantonen där kvinnlig rösträtt inte infördes förrän år 1990.

Anaconda Gesellschaft: Den stora uppbyggnaden, 1949-1961

Radio. Anaconda Gesellschaft

Den stora uppbyggnaden, 1949-1961

Hur fick Västtysklands första förbundskansler Konrad Adenauer landet på fötter efter andra världskriget?

Längd:
8:50
Sändes:
i SR P2
Visa mer