UR Play - Start

TV. UR Samtiden - Tro och vetenskap

John Lennox möter Christer Sturmark

UR Samtiden - Tro och vetenskap: John Lennox möter Christer Sturmark

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se