UR Play - Start

TV. Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan

De stora slätterna

Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan: De stora slätterna

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se