UR Play - Start

TV. UR Samtiden - Internet och revolutionärerna

Stenar först, sedan internet

UR Samtiden - Internet och revolutionärerna: Stenar först, sedan internet

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se