UR Samtiden - Empati i vår tid

0 program Fler program för utbildning hittar du på UR.se där det finns 1 program.

Empati kan tolkas på olika sätt - ordet finns inte ens i vissa språk. Kanske tolkas empati olika beroende på kultur. Vad är det i vår tid som får oss att känna empati för människor i vissa situationer, men inte i andra? Psykologiforskarna Chato Rasoal och Daniel Västfjäll vid Linköpings universitet benar ut empatibegreppet och berättar om hur känslor av sympati ofta väcks. Inspelat den 29 november 2011. Arrangör: Linköpings universitet.