UR Play - Start

TV. Världen

Systemfel som hotar världen

Världen: Systemfel som hotar världen

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se