UR Play - Start

Radio. Skolministeriet

Den digitala klyftan

Skolministeriet: Den digitala klyftan

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se