Materialens skönhet

3 program

Vi avslöjar en fascinerande värld som ligger dold under ytan i vår moderna stadsmiljö. Förmågan att utveckla material har följt människan från stenålderns flintverktyg till IT-samhällets supraledare. Kunskapen om material blir allt viktigare när behovet av hållbara och miljöanpassade konstruktioner efterfrågas. Utan materialvetenskapen skulle vi varken ha några byggnader, bilar eller vägar.

Materialens skönhet: Keramer

TV. Materialens skönhet

Keramer

Om keramerna: lera, betong och glas. Hur skulle vi klara oss utan dem? Många berömda stora byggnader kunde inte ha byggts utan betong. Optiska fibrer har möjliggjort informationssamhället. Utan optiska fibrer som ofta är i glas, skulle det inte finnas mobiltelefoner, kabel-tv eller internet. Man har börjat använda keramiska supraledare i elnät och hoppas att de i framtiden ska kunna transportera stora mängder elektricitet.

Längd:
49:36
Sändes:
i Kunskapskanalen
Visa mer

Ämnesord:

Materialens skönhet: Plast

TV. Materialens skönhet

Plast

Uppfinningen av plast blev ett tekniskt genombrott. Den fick snabbt en plats i hushållet och blev en naturlig del av vardagen med radion och telefonen. Idag ingår plast i den medicinska frontforskningen. I framtiden kommer troligen många av oss bära plastimplantat.

Längd:
51:22
Sändes:
i Kunskapskanalen
Visa mer

Ämnesord:

Materialens skönhet: Metall

TV. Materialens skönhet

Metall

Om metaller. När stenåldersmänniskan upptäckte koppar tog man steget in i bronsåldern. Genom att kombinera koppar och tenn fick man fram brons. Nästa stora genombrott kom med järnet som sedan utvecklades till stål. Flygindustrin gav upphov till den lätta metallen aluminium.

Längd:
50:56
Sändes:
i Kunskapskanalen
Visa mer

Ämnesord: