Materialens skönhet

0 program Fler program för utbildning hittar du på UR.se där det finns 3 program.

Vi avslöjar en fascinerande värld som ligger dold under ytan i vår moderna stadsmiljö. Förmågan att utveckla material har följt människan från stenålderns flintverktyg till IT-samhällets supraledare. Kunskapen om material blir allt viktigare när behovet av hållbara och miljöanpassade konstruktioner efterfrågas. Utan materialvetenskapen skulle vi varken ha några byggnader, bilar eller vägar.