UR Play - Start

TV. Svenska till varje pris

Del 2

Svenska till varje pris: Del 2

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se