UR Play - Start

TV. UR Samtiden - Gränslöst lärande

Kvalitet inom nätbaserat lärande

UR Samtiden - Gränslöst lärande: Kvalitet inom nätbaserat lärande

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se