UR Play - Start

Radio. Lärarrummet

Daniel Barker - The flipped classroom

Lärarrummet: Daniel Barker - The flipped classroom

Programmet är inte tillgängligt på UR Play.

Men UR:s egenproducerade program, inspelade efter 2007, finns tillgängliga under fem år på UR.se.

Se programmet på UR.se