Din webbläsare är gammal!

Webbplatsen stödjer inte den webbläsare som du använder fullt ut. Vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska och din upplevelse av sajten kan bli försämrad.

Att avfrosta tänkandet

Reportageserie

Att avfrosta tänkandet

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Hör om den politiska filosofen Hannah Arendts tankevärld.

Fri kärlek

Reportageserie

Fri kärlek

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Ellen Key och hennes tankar om jämställdhet och fri kärlek.

Det reflekterande livet

Reportageserie

Det reflekterande livet

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Vad är sokratisk samtalskonst och hur används den i vår moderna skola?

Icke-våldsprincipen

Reportageserie

Icke-våldsprincipen

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Vilken betydelse har Gandhis idéer idag?

Striden om Guds existens

Reportageserie

Striden om Guds existens

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Finns verkligen Gud? Religionsdebatten var hetsig på 1940-talet.

Saken framför allt

Reportageserie

Saken framför allt

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Elsa Laula var en politisk aktivist som kämpade för samers rättigheter.

Att aldrig svika

Reportageserie

Att aldrig svika

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Hur kan vi använda Dag Hammarskjölds tankar idag?

Kärlekens mysterier

Reportageserie

Kärlekens mysterier

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Rumi - en av den persiska litteraturens mest lysande poeter.

Den röda jungfrun

Reportageserie

Den röda jungfrun

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Simone Weil vigde sitt liv åt det hon ansåg vara det allmännas bästa.

Nietzsches dubbla ansikte

Reportageserie

Nietzsches dubbla ansikte

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Nietzsche - filosofen som är lika hyllad som bespottad.

Krig och fred

Reportageserie

Krig och fred

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Hör om Leo Tolstojs kritik mot historieskrivningen.

Om att hitta sig själv

Reportageserie

Om att hitta sig själv

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen

Om Søren Kierkegaard och att våga gå mot strömmen.