series

Samtal med

• Universitet

• Matematik, Pedagogiska frågor

Vem sa att matte är svårt?

Samtal med
Föreläsning · 14 min
Utbildningsnivå: Universitet
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer