Till huvudinnehåll
series

Ramp om historia

• Grundskola 7-9, Gymnasieskola

• Historia, Efter ca 1900

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Om framtiden

Max Landergård möter människor som deltog i 1970-talets miljörörelser. Vi träffar Monica Nilsson som kämpade mot företaget BT Kemi i Teckomatorp. Företaget grävde på nätterna ner tunnor med gift i marken. I Jutis - "änkornas by" - har den ena efter den andra dött av cancer efter att skogsbolagen använt växtgiftet hormoslyr för att ta bort lövskog. I 20 år vaktade innevånarna i trakten runt Kynnefjäll sitt berg för att hindra att det förvandlades till en sopstation för radioaktivt avfall. Dessutom träffar vi biologen Stefan Edman och besöker kärnkraftverket Barsebäck.