series

Sámásta 2

• Folkhögskola / Studieförbund, Allmänbildande

• Modersmål och minoritetsspråk, Samiska, Svenska, Språkbruk

Om programmet

I det här programmet får eleven Anders lära sig att fråga nekande: t.ex. "iv la", jag är inte, eller "iv lim", jag var inte, och att svara nekande: t. ex. "iv subtsasta", jag berättar inte. Sist i programmet sjunger Heidi Anderssen "Ánndaris Bávllo".

Ämnesord:

Lulesamiska, Språkvetenskap

Produktionsår:

2001

Talat språk:

Lulesamiska, Svenska