series

Sámásta 2

• Folkhögskola / Studieförbund, Allmänbildande

• Modersmål och minoritetsspråk, Samiska, Svenska, Språkbruk

Om programmet

Här får eleven Anders bland annat träna på månadernas namn: Moarmesmanno - renkalvens månad, Bietsemanno - tallens månad, Bårggemánno - fullhårsmånaden, Ådåjakmánno - nyårsmånaden, Guovvamánno - den kallaste månaden, Sjnjukjamánno - sångsvanens månad... etc.

Ämnesord:

Lulesamiska, Språkvetenskap

Produktionsår:

2001

Talat språk:

Lulesamiska, Svenska