series

Barnet och orden - om språk i förskolan

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Fysiska funktionsnedsättningar

Vad är det som hindrar?

Barnet och orden - om språk i förskolan
Avsnitt 3 · 28 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer