Till huvudinnehåll
series

Dr John

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Lärarroll och ledarskap

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Elevaktiva undervisningsmetoder

Dagens pedagoger vill i allt högre utsträckning undvika den traditionella förmedlingspedagogiken och använda en mer elevaktiv metod. Men hur vet lärarna att eleverna verkligen lärt sig något? Medverkande lärare är Maria Hals, som undervisar i natur och biologi på Danderyds gymnasium, och Gunnel Sköld, som undervisar en 2-3:a i Antnäs byskola utanför Luleå. I publiken sitter lärarstudenter från Uppsala som undrar om unga i skolan idag kommer undan för lätt och hur man som pedagog kan veta vilken metod som är bäst för ens elever.