series

De kastlösa

• Allmänbildande

• Geografi, Folk i andra länder

Om programmet

Ämnesord:

Daliter, Etnologi, Familjeliv, Prostitution, Samhällsliv, Socialantropologi

Produktionsår:

2005