series

Grej och Mojäng

Det går att lösa tekniska utmaningar i vardagen! För förskolebarn.

• Förskola

• Teknik

Lyfta grejer

Grej och Mojäng
Avsnitt 5 · 7 min
Utbildningsnivå: Förskola
Skolämne: Teknik
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer