series

Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Dyslexi och dyskalkyli

Om programmet

Ämnesord:

Allmän medicin, Dyslektiker, Dyslexi, Elever med särskilda behov, Läs- och skrivsvårigheter, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Undervisning

Produktionsår:

2008