series

All rätt i världen

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Kvinnors rätt

Om programmet

Varje dag utsätts hälften av jordens befolkning för kränkningar och särbehandling enbart på grund av att de är kvinnor eller tjejer. Sverige har kommit långt i jämställdhetsfrågor jämfört med många andra länder, men det finns också många orättvisor kvar. Vi möter feministen Olle Lundberg och Åsa Carlman, informatör i organisationen Kvinna till Kvinna, som arbetar med stöd åt kvinnor i konfliktdrabbade områden. Programmet anknyter till Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och artiklarna 2 och 23 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Ämnesord:
Kvinnors rättigheter, Politik, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Produktionsår
2007
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Skolämne:
Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter, Värdegrund, Genus och jämställdhet

Liknande program