Till huvudinnehåll
series

All rätt i världen

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Mänskliga rättigheter

Programbild

Rättvis handel

Vad innebär rättvis handel? Enligt de mänskliga rättigheterna har alla rätt till skälig lön för sitt arbete och rätt till vila och fritid. På många håll i världen upprätthålls inte de här rättigheterna. För att kunna tillfredsställa västvärldens krav på billiga produkter tillverkas allt mer av våra varor i fabriker där minimala löner betalas ut för att kunna hålla kostnaderna nere. I många familjer innebär det att även barnen måste arbeta och bidra till försörjningen. Vi besöker butiken Sally Ann i Stockholm - Frälsningsarméns verksamhet för att utveckla rättvis handel. Expert i programmet är Katinka Svanberg, forskare i folkrätt vid Stockholms universitet. Programmet anknyter till artiklarna 23 och 24 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Om programmet

Ämnesord:

Ekonomi, Ekonomiska förhållanden, Finansväsen, Mänskliga rättigheter, Nationalekonomi, Rättvis handel

Produktionsår:

2007

Talat språk:

Svenska

Undertexter:

Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:

Grundskola 7-9

Skolämne:

Geografi, Naturresurser, varor och tjänster, Samhällskunskap, Ekonomi, Mänskliga rättigheter

Liknande program