Till huvudinnehåll
series

Pedagogikens giganter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Pedagogiska riktningar

Programbild

Jean Piaget

Schweizaren Jean Piaget var en av 1900-talets stora pedagoger och har haft stort inflytande över vår uppfattning om hur barn lär sig och utvecklas. Han intresserade sig för barns tänkande och lade fram en teori om intelligensens utveckling baserad på studier av hans egna barn.