Till huvudinnehåll
series

Små barn - stora rättigheter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Samhällskunskap, Barns rättigheter

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Ta inte ifrån - Lägg till

Hur tar man reda på hur små barn mår? Och vad innebär jämställdhetsarbete i förskolan? Genuskonsulten Kristina Henkel föreläser och vägleder förskollärare i det dagliga arbetet. Hennes huvudbudskap är att jämställdhet inte handlar om att pojkar och flickor ska byta leksaker med varandra, utan att valet ska vara fritt för alla. Vi följer med när hon besöker Bellmanskällans Montessoriförskola för att observera pedagogernas förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Vi möter även dramapedagogen Johan Theodorsson som är inspirerad av Henkel och har ett medvetet genusperspektiv i sitt arbete. Vi är med under en av hans dramaövningar på förskolan Bystugan i Visättra. För att ta reda på hur de yngsta barnen i samhället mår har Barnombudsmannen i samarbete med Karlskoga och Degerfors kommun börjat utarbeta en metod för att intervjua små barn. Metoden kallas Nöjt-barn-index och utgår från en skattningsskala bestående av gubbar med glada och ledsna miner.