series

Små barn - stora rättigheter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Samhällskunskap, Barns rättigheter

Programbild

Barnen vi gömmer och glömmer

Om programmet

Vad ska man göra som förskolepersonal om man misstänker att ett barn far illa? Vi får höra historien om treåriga Sofia som utsattes för övergrepp av sin pappa. Kriminalinspektör Åsa Sannerborg och socialsekreterare Carina Lindblom berättar om förskolans ansvar att anmäla misstankar om att barn far illa, och ger konkreta råd om hur man ska agera vid misstanke om övergrepp, missbruk och andra missförhållanden, som barn kan leva under. Dessutom träffar vi syster Karin - en av Helgeandssystrarna på Alsike kloster. Systrarna har, sedan 1970-talet, härbärgerat asylsökande och avvisade flyktingar. Barn i flyktingfamiljer kan tvingas leva avskilda från allt det som barn behöver för att växa och utvecklas normalt. Systrarna i Alsike för, både nationellt och internationellt, en kamp för de här barnens rätt till det som alla barn har; inte bara till mat och husrum utan även till kamrater, lek och stimulans. Eller som syster Karin sammanfattar det: rätt att få finnas.

Ämnesord:
Barn som far illa, Barn- och ungdomsvård, Barns rättigheter, Flyktingbarn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Förskolan, Politik, Samhällsvetenskap, Skolan, Social omsorg, Sociala frågor, Statskunskap, Sveriges politik, Undervisning
Produktionsår
2008
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Skolämne:
Pedagogiska frågor, Elevhälsa, Förskolepedagogik, Samhällskunskap, Barns rättigheter, Individer och gemenskaper, Politik och statskunskap

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program