series

Små barn - stora rättigheter

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Elevhälsa, Förskolepedagogik, Samhällskunskap, Barns rättigheter, Immigration, Sveriges politik och statsskick

Om programmet

Ämnesord:

Barn som far illa, Barn- och ungdomsvård, Barns rättigheter, Flyktingbarn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Förskolan, Politik, Samhällsvetenskap, Skolan, Social omsorg, Sociala frågor, Statskunskap, Sveriges politik, Undervisning

Produktionsår:

2008