series

Språkresan

• Lärarfortbildning

• Samhällskunskap, Immigration, Svenska som andraspråk och sfi, Svenska, Språkbruk

Om programmet

Ämnesord:

Emigration, Immigration, Invandrare, Miri, Behrang, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Språk, Språkvetenskap, Svenska som andraspråk, Svenska språket

Produktionsår:

2008