series

Bildningsbyrån - historia

Hur var det att leva på 1800-talet?

• Högskola

• Historia, Nya tiden - Sverige och Norden

Om programmet

Ämnesord:

Erik-Jansismen, Frikyrkosamfund, Kristendomen, Kristna samfund, Kyrkohistoria, Reformrörelser, Religion, Väckelserörelser

Produktionsår:

2009

Talat språk:

Svenska