series

Bildningsbyrån - historia

• Universitet

• Historia

Orienten - vad var det som lockade?

Bildningsbyrån - historia
Avsnitt 8 · Historia · 29 min
Utbildningsnivå: Universitet
Skolämne: Historia
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer