Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - historia

Hur var det att leva på 1800-talet?

• Högskola

• Historia, Nya tiden - Sverige och Norden

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Darwin eller Gud

När Charles Darwins bok "Om arternas uppkomst" publicerades 1859 mötte den motstånd både från religiöst och vetenskapligt håll. Jacob Georg Agardh var då chef för botaniska trädgården i Lund. Han var skeptisk till Darwin och det var inte förrän han pensionerades tjugo år senare som utvecklingsläran på allvar slog igenom. Vi går på en rundtur i trädgården tillsammans med professor Nils Uddenberg. Tord Simonsson skrev som på 1950-talet en doktorsavhandling om hur Svenska kyrkan mottog Darwins utvecklingslära och så småningom anpassade sig till den. I Billinge besöker vi hembygdsföreningen där man vårdar minnet av klockaren Per Lilja. Under andra halvan av 1800-talet skrev han böcker och pamfletter i vilka han kritiserade kyrkans skapelseberättelse och lyfte fram Darwin. Dessutom träffar vi idéhistorikern Gunnar Broberg som berättar mer om hur Darwin mottogs i Sverige.