series

Bildningsbyrån - historia

Hur var det att leva på 1800-talet?

• Högskola

• Historia, Nya tiden - Sverige och Norden

Om programmet

1848 var revolutionernas år. I februari gör befolkningen i Paris revolt vilket är starten för en våg av revolutioner som sveper över Europa. Även i Stockholm blir det uppror, i mars 1848. Det hela börjar på Brunkebergs torg. Per- Axel Janzon följer i de upproriska massornas spår tillsammans med historikern Håkan Blomquist och författaren Bunny Ragnerstam.

Ämnesord:

Februarirevolutionen 1848, Historia, Stockholm, Sverige, Sveriges historia

Produktionsår:

2009

Talat språk:

Svenska