series

Bildningsbyrån - historia

• Universitet

• Biologi, Alkohol och droger, Historia, Nya tiden - Sverige och Norden

1800-talet - supandets århundrade?

Bildningsbyrån - historia
Avsnitt 9 · Historia · 29 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer