Till huvudinnehåll
series

Bildningsbyrån - historia

Hur var det att leva på 1800-talet?

• Högskola

• Historia, Nya tiden - Sverige och Norden

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Mitten av 1800-talet var en brytningstid för fångvården. Philadelphiamodellen kom till Sverige med idéer om att brottslingar kunde återanpassas till samhället, bland annat genom isolering. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg, som fungerade som arbetsanstalt och fängelse under hela 1800-talet.