Till huvudinnehåll
series

Leka livet

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Programbild

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Delaktighetens dilemma

Hur blir barn med funktionsnedsättningar delaktiga i leken på förskolan? Ebba och Liam har Downs syndrom och går på förskolan Trädgårdssångaren. Den motoriska, språkliga och tankemässiga utvecklingen går långsammare för barn med Downs syndrom än för andra barn och det är inte oproblematiskt att bli en delaktiga i en större barngrupp. Professor Ulf Jansson forskar om inkludering och exkludering i barns lek. Trädgårdssångaren ingår i hans pilotstudie och han har varit rådgivare till förskollärarna om hur de ska förhålla sig till det sociala spelet i barngruppen. Som vuxen blir man gärna överbeskyddande när ett barn inte blir delaktigt i den fria leken då det istället är en passiv, men uppmärksam, närvaro som krävs.