series

Leka livet

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik, Särskola

Om programmet

Ämnesord:

Barn med utvecklingsstörning, Elever med särskilda behov, Förskolan, Lek, Undervisning

Produktionsår:

2009