series

Historiepolisen

Lekfullt och rafflande om kända historiska personer.

• Grundskola 4-6

• Historia, Gustavianska tiden, Svenska, Litteraturhistoria och författarporträtt