series

Leka livet

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Programbild

Leken vet inga gränser

Om programmet

I Laila Lindbergs lekterapi i Söderhamn får traumatiserade flyktingbarn bearbeta sina känslor. Laila följer barnet i leken och bekräftar att hon ser vad det gör, men avstår från styrning eller analys. Dijana på Lillbergets förskola har kommit till Sverige från Kosovo. Hennes lekar kretsar kring omsorgen om den psykiskt sjuka pappan och sorgen efter systern som har lämnats kvar i Kosovo. Framstegen med lekterapin visar sig både mentalt och verbalt. Ett annat sätt att utveckla språket är den gestaltande lekpedagogik, utvecklad av Jan och Gunilla Lindqvist, som pedagogerna arbetar efter på Gruvlyckans förskola i Karlstad. Ett sagotema får där under ett års tid genomsyra all verksamhet och tillsammans med barnen byggs en lekvärld upp som utvecklas under året. Vi följer pedagogerna Erika Strömdal Eriksson, Majvor Dahlgren Levin och Victor Widell när de gestaltar en scen ur årets tema - boken Snick & Snack. Barnen deltar och diskuterar med rollinnehavarna vartefter de själva intar scenen.

Ämnesord:
Förskolepedagogik, Lek, Lekterapi, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Produktionsår
2009
Talat språk
Svenska
Undertexter
Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Skolämne:
Pedagogiska frågor, Förskolepedagogik

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Läs mer om hur vi arbetar med pedagogik och arbetsmaterial

Liknande program