Till huvudinnehåll
series

I en klass för sig

• Gymnasieskola

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper

Detta program finns tillgängligt under UR Access!

Läs mer om UR Access och hur du tar del av programmet

Ovanlig vanlig

Vi följer Sofie, Sussanne och Daniel - tre ungdomar som går i gymnasiesärskola. De pratar om vilka reaktioner de brukar mötas av när de berättar vilken skola de går i och hur de hanterar olika situationer där de känner sig annorlunda. Sussanne visar runt på sin skola som är en integrerad särskola där det ibland uppstår konflikter i möten med elever från övriga skolan. Sofie berättar hur hon reagerade när hon fick veta att hon skulle börja i särskolan och varför hon känner sig mer bekväm tillsammans med sina klasskompisar, jämfört med kompisar som inte går på särskola. Dessutom läser Ahmed Omar poesi ur sin diktbok.