series

Ramp på teckenspråk

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Individer och gemenskaper, Teckenspråk

Om programmet

Ämnesord:

Barn och ungdom, Döva personer, Samhällsvetenskap, Sociologi, Vänskap hos ungdomar

Produktionsår:

2009