series

Ramp på teckenspråk

• Grundskola 7-9

• Samhällskunskap, Personer med funktionsnedsättning, Teckenspråk

Om programmet

Ämnesord:

Döva personer, Föreningsliv, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2009