series

UR Samtiden - Tjugo år med skolreformer

• Lärarfortbildning

• Pedagogiska frågor, Lärarroll och ledarskap, Skola och samhälle

Om programmet

Ämnesord:

Grundskolan, Lärarrollen, Målstyrning, Skolan, Skolpersonal, Sverige, Undervisning, Utbildningsreformer

Produktionsår:

2009

Talat språk:

Svenska