series

UR Samtiden - Genusmaraton

• Universitet

• Pedagogiska frågor, Sociala relationer, Värdegrund, Genus och jämställdhet

Skolan och diskriminering

UR Samtiden - Genusmaraton
19 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer