series

UR Samtiden - Genusmaraton

• Universitet

• Geografi, Folk i andra länder, Historia, Forntid och medeltid

Arkeologins tysta butöser berättar

UR Samtiden - Genusmaraton
17 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer