series

UR Samtiden - KI 200 år: Populärvetenskapliga föreläsningar

• Allmänbildande

• Biologi, Fysisk ohälsa

  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer