series

UR Samtiden - Internationella brottsofferdagen

• Universitet

• Religionskunskap, Samhällskunskap

Om programmet

Ämnesord:

Religiös diskriminering, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2010