series

Vem bestämmer?

• Grundskola F-3

• Samhällskunskap, Demokrati och beslutsfattande

Om diktaturer

Vem bestämmer?
Avsnitt 1 · 9 min
  • Så arbetar UR: UR:s program ska präglas av saklighet och opartiskhet. Alla program, oavsett om de vänder sig till barn och unga i skolan eller vuxna har alltid ett lärande inslag. Vi kombinerar journalistik och pedagogik så att kunskapen går fram. Läs mer