series

UR Samtiden - Polisforskning pågår

• Universitet

• Samhällskunskap, Lag och rätt

Om programmet

Ämnesord:

Droger, Missbruk, Samhällsvetenskap, Sociala frågor

Produktionsår:

2010