series

UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen

• Allmänbildande

• Geografi, Jordytans form och förändring, Risker och hot

Om programmet

Ämnesord:

Geofysik, Jordbävningar, Naturvetenskap, Vulkaner

Produktionsår:

2010