Till huvudinnehåll
series

UR Samtiden - Kulturarvingarna

• Högskola

• Svenska

Programbild
Programmet är ej tillgängligt på urplay.se

Vems är historien?

Kenneth Nordgren, fil.dr. och lektor i historia vid Karlstads universitet, talar om relationen mellan historia, mångfaldsfrågor och skola. Historia kan ses som en identitetsmarkör, menar han, en historia som skiljer på ett vi och dom. I sin avhandling har han undersökt historien kopplad till dagens mångfaldssamhälle. Vem är egentligen eleven som skolhistorien ser framför sig? De första man möter i historieböckerna är sumererna, som står i fejd med babylonerna - läroböckerna i historia är fulla av historiska berättelser om folk och kulturer, men på vilket sätt kan de bidra till att förstå migration och mångkultur? Det kan vara svårt att knyta an till dagens samhälle, menar Kenneth Nordgren.

Om programmet

Ämnesord:

Historia, Historiedidaktik, Historiemedvetende, Historieundervisning, Kulturell mångfald, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Sverige, Undervisning

Produktionsår:

2010

Talat språk:

Svenska

Pedagogiskt syfte

Utbildningsnivå:

Högskola

Skolämne:

Historia, Pedagogiska frågor, Didaktik och metod, Svenska

Arbetsmaterial

Vi har för närvarande inget arbetsmaterial för detta program.

Lär dig mer om hur vi jobbar med arbetsmaterial för vårt utbud

Liknande program