series

UR Samtiden - Rework the World

• Högskola

• Miljö, Hållbar utveckling, Samhällskunskap, Arbetsmarknad och arbetsliv

Om programmet

Ämnesord:

Arbete, Arbetsmarknad, Entreprenörskap, Fattiga kvinnor, Frivilligorganisationer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, U-länder

Produktionsår:

2010