series

UR Samtiden - Rework the World

• Högskola

• Samhällskunskap, Företagande och entreprenörskap, Välstånd och fattigdom

Om programmet

Ämnesord:

Arbete, Arbetsmarknad, Entreprenörskap, Fattiga, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, U-länder

Produktionsår:

2010